POLYAMID
TEFLÓN
PLEXISKLO
POLYAMID
VŠEOBECNÉ INFORMáCIE O ALKALICKOM POLYAMIDE PA - 6
Typové označenie Charakteristické rozdiely typov Farba
PA - 6 Základný typ bez modifikácie Prírodná / Čierna
PA - 6 G5 Kompozit s 5% grafitu Prírodná / Čierna
PA - 6 G10 Klzný typ s 10% grafitu Prírodná / Čierna
PA - 6 GO Klzný typ s grafitom a olejom Prírodná / Čierna
ROZMEROVÁ RADA A POVOLENÉ TOLERANCIE BLOKOV [mm]
Priemer Medzná odchylka priemeru Dĺžka +/- 10%
18 - 50 + 4 500 - 1000
60 - 80 + 4 1000
90 - 110 + 4 600 - 900
120 - 200 + 4 500
210 - 400 + 8 350 - 400
ROZMEROVÁ RADA A POVOLENÉ TOLERANCIE DOSIEK [mm]
Hrubka Tolerancia hrúbky Rozmer šírka/dĺžka Tolerancia šírka/dĺžka
10 - 80 +5; -0 500 x 1000 +10; -0 / +10; -0
10 - 80 +5; -0 500 x 1000 +10; -0 / +10; -0
ZÁKLADNÉ MECHANICKÉ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI ALKALICKÉHO PA - 6
Meraná veličina Jednotky PA - 6 PA - 6 G 10 PA - GO
Hustota g.cm-3 1,14 - 1,16 1,16 1,15
Navlhavosť % 3 2,5 2,5
Horľavosť samozhášavý samozhášavý samozhášavý
Poveternostná odolnosť veľmi dobrá veľmi dobrá veľmi dobrá
Tvrdosť D Shore 84 85 76
Pevnosť v ťahu MPa 76 60 -
Pevnosť v tlaku MPa 95 - 120 125 -
Prieťažnosť % 30 - 50 20 25
Vrubová húževnatosť kJ.m-2 5 4 4,5
E modul N.mm-2 3500 - -
Prierazná pevnosť kN.mm 15 10 13
Špecifický odpor MOhm 1000 000 000
Povrchový odpor Ohm 50 - -
Dialektická konštanta - 3,6 - -
Špecifické teplo J/g °C 1,26 - -
Koeficient teplotnej rozťažnosti I/g °C 7 6 6
Teplota tavenia °C 215 - 230 215 - 230 215 - 230
Tvarová stálosť dlhodobá °C 90 100 90
Tvarová stálosť krátkodobá °C 120 140 130
Súčinitel trenia za sucha µ 0,4 0,15 0,1