PLASTOVÉ VÝROBKY

 

Nádoby z PVC - KADE A SUDY
Všeobecná charakteristika použitia
Biele Kade a sudy z PVC biele sú vyrobené z potravinárskeho granulátu, môžu sa používať ako nádoby na kvasenie ovocia a podobne, majú zdravotný atest.
Čierne Kade a sudy z PVC čierne sú vyrobené z recyklátu, použivajú sa na odpad a nemajú zdravotný test.
    Sudy sa dodávajú spolu s vekom.
 
Kade
K A D E
Objem [ l ] 150 230 350 500 750 1 000 1 500
Rozmery [ cm] 70 x 59 85 x 55 96 x 73 104 x 82 122 x 90 140 x 90 155 x100
 
Sudy
S U D Y
Objem [ l ] 50 75 100 120
Rozmery [ cm ] 41 x 49 44 x 63 53 x 66 53 x 79
 
Prepravky
P R E P R A V K Y
Typ OZ 5003/001 OZ 5003/112 OZ 5003/003 OZ 5003/341 Mäsová 5002/001 Mäsová 5002/321
Nosnosť [ kg ] 10 15 30 30 15 30
Rozmery [mm] 600x400x
116
600x400x
220
600x400x
324
600x400x
324
600x400x
170
600x400x
300
 
Bandasky
B A N D A S K Y
Objem [ l ] 5 10 15 20 25 30
 
Bandasky
B A N D A S K Y   S   V Y P U Š T A C Í M   V E N T I L O M
Objem [ l ] 10 20
 
Postrekovače
P O S T R E K O V A Č E
Objem [ l ] 2 6 8 12 15