Hadice

 

Ulica Jána Derku III/784, 911 01 Trenčín, časť Kubra

telefón: +421 32 743 04 65, mobil: +421 911 385 885
mail: odosplasty@gmail.com
web - www.odos.sk

 

mapa
Fyzická osoba, IČO: 33 184 593, zapísaná živnostenskom registri Obvodného úradu v Trenčíne. Číslo zivnostenského registra: 309 - 8157.

 

©AUDIP s.r.o.