POLYAMID
TEFLÓN
PLEXISKLO
PLEXISKLO
PLEXISKLO - ROZMERY DOSIEK
Hrúbka [mm] Rozmer VF (veľký formát) [mm] Rozmer MF (malý formát) [mm] Hmotnosť dosky VF [kg] Hmotnosť dosky VF [kg]
2 1500 x 1000 1500 x 700 3,50 1,70
3 1500 x 1000 1500 x 700 5,00 2,50
4 1500 x 1000 1500 x 700 6,70 3,4
5 1500 x 1000 1500 x 700 8,40 4,20
6 1500 x 1000 1500 x 700 10,00 5,00
8 1500 x 1000 1500 x 700 13,40 6,70
10 1500 x 1000 1500 x 700 16,70 8,40
12 1500 x 1000 1500 x 700 20,00 10,00
16 1500 x 1000 1500 x 700 26,00 13,00
20 - 1500 x 700 - 18

 

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA PLEXISKLA
Meraná veličina Jednotka Hodnota
Hustota kg / m-3 . 1000 1,180
Hranica penosti v ťahu MPa 65
Rázová húževnatosť J / cm-2 1
Tvrdosť (Brinell) MPa 100
Modul pružnosti MPa 2000
Tepelná odolnosť (Vicat) °C 90
Priepustnosť svetla (u bezfarebného skla) % 91 - 99
Izolačný povrchový odpor MOhm 100 000 000
Izolačný vnútorný odpor MOhm 1 000 000