TESNIACE DOSKY - KLINGERIT

 

BEZAZBETOVÉ TESNIACE DOSKY NA BÁZE SYNTETICKÝCH VLÁKIEN
Nástavce
AFG - 150LT
   Doska je vyrobená na báze anorganických vlákien spojených s NBR. Má širokú oblasť použitia vo všetkých odvetviach priemyslu. Farba červená.
Nástavce
AFG - 330MT
   Nový druh dosky na báze aramidových vlákien s vynikajúcou teplotnou a tlakovou odolnosťou. Použitie v chemickom, potravinárskou, strojárskom priemysle. Farba modrá.
 
 
Všeobecné informácie Jednotky AFG - 150 LT AFG - 330 MT
Farba - Červená Modrá
Maximálna teplota * krátkodobá °C 210 450
Maximálna teplota trvalá - 150 330
Maximálny tlak * MPa 4 12
Technické charakteristiky / hr. 2 mm /
Hustota / DIN 28 090 - 2 g/cm3 1,6 - 1,9 1,7 - 2,0
Strata žíhaním max. / ASTM F 495 % 40 25
Stálosť tlaku 16 h / 175 °C / DIN 52 913 MPa 20 32
Zotavenie min. / ASTM F 36-J % 50 55
Stlačiteľnosť / ASTM F 36-J % 15 - 25 5-15
Špec. množstvo netesností / DIN 3535 - 6 / 99 mg/(s.m) 0,1 0,04
Odolnosť proti účinkom kvapalín
Olej IRM 903 ( 5 hod. / 150 °C ) / ASTM F 146 % 5 3
ASTM kvapalina B ( 5 hod. / 150 °C ) / ASTM F 146 % 10 5
Rozsah hrúbok mm 0,5 - 5,0 0,5 - 5,0
Rozmery dosiek: mm 1500 x 1500 1500 x 1500
      * súčasne využitie oboch maximálnych hodnôt sa nepripúšťa