MIKROPORÉZNE DOSKY

 

 

DOSKY Z MIKROPORÉZNEJ GUMY

F O R M Á T:   5 0 0 x 1 5 0 0   mm

VLASTNOSTI:   dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom. FARBA:  čierna
PRACOVNÁ TEPLOTA: - 40 °C až + 70 °C

Hrúbka [mm] 1,5 2,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 10 12 15