GUMOVÉ DOSKY SEMPERIT

 

Tesniace dosky N B R - olejovzdorné
Typ tesniacej dosky
Meraná veličina Jednotky P 9540 P 9639 P 534 P 559 P 518
Tvrdosť °ShA 65 50 60 70 80
Farba - čierna čierna čierna čierna čierna
Zloženie - NBR - SBR NBR - SBR NBR - SBR NBR NBR
Pevnosť Mpa 7 5 11 10 13
Ťažnosť % 250 350 400 330 250
Teplota °C -10 až +70 -10 až +70 -20 až +80 -20 až +80 -15 až +70
Odolnoť voči olejom - dobrá odolná dobrá dobrá dobrá
Odolnoť voči benzínom - dobrá - dobrá dobrá dobrá
Šírka mm 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400
Hrúbka mm 1 až 50 1 až 50 0,5 až 40 0,5 až 40 1 až 30
 
Tesniace dosky S B R - pre všeobecné použitie
Typ tesniacej dosky
Meraná veličina Jednotky A 590 A 9506
Tvrdosť °ShA 60 70
Farba - čierna čierna
Zloženie - SBR - NR SBR - NR
Pevnosť Mpa 15 4
Ťažnosť % 400 200
Teplota °C -30 až +70 -10 až +70
Odolnoť voči olejom - - -
Šírka mm 1 400 1 400
Hrúbka mm 1 až 50 1 až 30
 
Tesniace dosky pre potraviny
Typ tesniacej dosky
Meraná veličina Jednotky A 618 P 627
Tvrdosť °ShA 45 60
Farba - biela biela
Zloženie - NR - SBR NR - SBR
Pevnosť Mpa 12 11
Ťažnosť % 550 500
Teplota °C -30 až +70 -30 až +80
Styk s potravinami - dlhodobo 24 h
Odolnosť voči kyselinám - stredná odolná
Odolnosť voči silným zásadám - odolná odolná
Šírka mm 1 400 1 400
Hrúbka mm 2,2 až 30 2,5 až 30