GUMOVÉ DEZÉNOVÉ DLÁŽKOVINY

 

GUMOVÉ DIELEKTRICKÉ DEZÉNOVÉ KOBERCE
Dezén dlážkoviny
Meraná veličina Jednotky S 1 S 2 S 3 S 4 S 8
Hrúbka mm 4 3 3 6 3
Šírka mm 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Tvdosť °ShA 80 65 80 75 75
Dĺžka v roli m 10 10 10 10 10
Farba - čierna čierna čierna čierna čierna
Teplota °C -10 až +70 -10 až +70 -10 až +70 -10 až +70 -10 až +70
 
TVARY DEZÉNOV
S1 S2
Dez0n S1 Dez0n S2
S3 S4
Dez0n S1 Dez0n S2
S8
Dez0n S9