DIELEKTRICKÉ DOSKY

 

 

GUMOVÉ DIELEKTRICKÉ DEZÉNOVÉ KOBERCE
Dezén dielektrickej dosky
Meraná veličina Jednotky S1 Kladivkový
Napätie kV 30 20
Hrúbka mm 5,0 3,5
Šírka mm 1300 1200
Dĺžka roli m 10 10
Tvrdos °ShA 80 65
 
T V A R   D E Z É N U   S 1
Dezén S1