AQUA program PLASTED

 

Nástavce
VENTILOVÉ NÁSTAVCE
 Pre výtokové ventily o rozmeroch 1/2", 3/4", 1".
Spojky
SPOJKY NA HADICE 1/2", 3/4", 1"
Spojky slúžia k spojeniu hadíc tam, kde nie je potrebné toto spojenie často rozoberať.
Umožňujú spojiť hadice 1/2", 3/4", 1".
Rozstrekovač
ROZSTREKOVAČ
Prúdnica na postrekovanie plynulou možnosťou zmeny prúdu vody, od prudkého prúdu vody k umývaniu s dlhším dostrekom, až po jemný prúd vodných kvapiek k zavlažovanie. Prúdnica umožňuje zastavenie prúdu vody zatiahnutím do počiatočnej polohy.
Rozstrekovač
STOP SPRCHOVÝ ROZSTREKOVAČ
Podobne ako u sprchového rozstrekovača umožní jemný prúd vody šetrnú závlahu v spojení s možnosťou aretácie spúšte.
Rozvodka
ROZVODKA T    A   ROZVODKA L
Rozvodka T je priechodný prvok k pripojeniu plošných rozstrekovačov, ktorých môže byť niekoľko za sebou. Posledný prvok musí byť rozvodka L. Bodec umožňuje dostatočnú stabilitu rozstrekovača vrátane 2-3 nástavcov.
 
Rozvodka L sa používa na základ plošného rozstrekovania, buď ako ukončenie rady alebo pre jeden samostatný rozstrekovač.
Rozstrekovač
PLOŠNÝ ROZSTREKOVAČ
Zavlažuje veľmi jemným dažďom kruhovú plochu o polomere 3-3,5 m. Používa sa naskrutkovaný na rozvodku L, T.
Nástavec
NÁSTAVEC
Pomocou tohto prvku možno moeniť výšku plošného rozstrekovača nad zavlažovanou plochou. Výška je 20 cm a je možné ich spojiť niekoľko nad sebou.
Nástavec
MEDZISPOJKA A ROZVODKA Y
Pomáhajú k predĺženiu hadíc alebo k spoločnému spojeniu dvoch rozstrekovačov.
Rýchlospojky
RÝCHLOSPOJKA 1/2", 3/4", 1"
Nasadzujú sa na hadice 1/2" (13mm), 3/4" (19mm), prípadne 5/8" (16mm). Sú základom variability AQUA PEOGRAMU. Umožňujú rýchle spojenie a rozpojenie so všetkými ostatnými dielmi.
STOP RÝCHLOSPOJKY.
Montujú sa na koniec hadice. Pri jej odpojení sa samočinne zastaví prúd vody a pri zapojení ho zasa obnoví.
Rozstrekovač
SPRCHOVÝ ROZSTREKOVAČ
Sítko zaradené na konci prúdnice umožňuje jemné sprchovanie.
Rozstrekovač
STOP ROZSTREKOVAČ
Stop ventil zabudovaný v rozstrekovači umožní uzavrieť prívod vody uvoľnením spúšte. Aretáciou spúšte zasa uvoľníme prúd vody bez nutnosti držať je dlhodobo stlačenú.
Rozstrekovač
VÝKYVNÝ ROZSTREKOVAČ
Umožňuje rovnomernú závlahu obdĺžnikového záhomu. Je tu možnosť variability regulácie veľkosti zavlažovanej plochy. Pri dostatočnom tlaku a plnom otvorení zavlaží plochu až 15 x 13 m.